Information for scientists from Turkey ▼

Information for scientists from Azerbaijan ▼

Шановні науковці та дослідники!

Запрошуємо вас прийняти участь у
XIII Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності»

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць (видавництво СPM «ASF» Канада, Монреаль). Це видання об'єднало вчених з різних країн світу (України, Польщі, Канади, Азербайджану і Туреччини). Ми хочемо створити ефективну платформу для комунікації наукового потенціалу, спільних досліджень, публікацій, проектів, стажувань і взаємодопомоги! Перший крок - це подача ваших матеріалів. Ми готові до співпраці і чекаємо на Ваші дослідження і пропозиції! Разом - ми зможемо все!

Для участі у конференції необхідно до 10.10.2022 автоматично зареєструватися на нашому сайті або направити матеріали на електронну адресу оргкомітету virtustoday@gmail.com

Мови публікації: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська, азербайджанська, турецька.

Основні напрямки:

 • Філософія, релігія і культура
 • Філологія і лінгвістика
 • Педагогіка
 • Психологія
 • Історія
 • Державне управління та право
 • Соціологія
 • Соціальна робота
 • Політологія і міжнародні відносини
 • Соціальні комунікації
 • Економіка
 • Екологія та сучасні проблеми людства
 • Менеджмент здоров'я та медицина
 • Туризм і спорт

Вимоги до оформлення наукових тез:

I. Матеріал повинен бути ретельно відредагований та вичитаний. Обсяг 2-4 сторінки, набрані в форматі А-4 з розширенням * .doc. Шрифт тексту Times New Roman, розмір 14 pt. Абзацний відступ 12 мм. Міжрядковий інтервал - 1.5. Всі поля - 20 мм. Не допускається використання в тексті жирного, курсивного та підкресленого шрифту; знаків примусового розриву рядків, сторінок; автоматичних списків; фотографій, кольорових елементів. Посилання на літературу наводяться в тексті доповіді в квадратних дужках. Файл повинен бути названий прізвищем автора тез.

Протягом трьох робочих днів після отримання пакету документів оргкомітет по електронній пошті направляє автору повідомлення про отримання матеріалів та результати їх розгляду. Авторам, які відправили матеріали і не отримали підтвердження про їх отримання, прохання продублювати заявку. Після отримання позитивного рішення оргкомітету автор оплачує участь й направляє документ про оплату на електронну адресу оргкомітету конференції.

До друку не приймаються матеріали, що не відповідають тематиці конференції, правилам оформлення, а також подані з порушенням встановленого порядку.

II. Відомості про автора у встановленій формі (див. Бланк) - заповнюється на контактну особу.

III. Скан-копію (або розбірливу цифрову фотографію) квитанції про сплату організаційного внеску або вказати П.І.Б. платника, № квитанції про оплату, дату, суму.

Оплата:

З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних витрат необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 225 грн. за одну публикацію. У разі перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки становить 10 грн. Кількість поданих матеріалів від одного учасника не обмежується.

Відправка матеріалів поштою (збірника наукових праць конференції та сертифіката учасника) відбудеться протягом 1-2 місяців після завершення конференції Кошти можна перераховувати на рахунок наукової громадської організації «Соборність» (див. реквізити: http://conference-ukraine.com.ua/ru/oplata/)

Зразок оформлення тез /Філософія, релігія і культура

Іванов І.П.

професор, д.філос.н., завідувач кафедри філософії Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

Украіна, м. Сєвєродонецьк

Сакральне у віртуальному просторі

Розвиток інформаційного суспільства пов’язаний з фундаментальним значенням інформації [1, с.120].

Література

   1. …………..
   2. ………….
   3. ………….

Бланк відомостей про автора:

П.І.Б. (повністю)__________________________________________
Місце роботи автора (ВНЗ) (повністю) _______________________
Посада, кафедра (без скорочень), вчене звання, науковий ступінь
__________________________________________
Тема доповіді_____________________________________________
Назва секції ______________________________________________
Домашня адреса для надсилання матеріалів ___________________
Телефон (моб.), е-mail _____________________________________
Планую (очна/заочна участь)________________________________

Контактна інформація

Питання можна надсилати на е-mail оргкомітету virtustoday@gmail.com або задавати по телефону 095-054-7573 (Козловська Олена Василівна, заступник головного редактора, з 10-00 до 19-00). Надається перевага використанню електронної пошти. Докладно із нашими науковими виданнями, планами заходів та архівами видань ви можете ознайомитися на нашому сайті.

ПАРТНЕРИ

 • СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (Україна)
 • ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (Україна)
 • ГРОМАДСЬКА НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОБОРНІСТЬ» (Україна)
 • ЦЕНТР СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ «НАВЧАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ» (Канада)
 • МБО «КОНСОРЦІУМ ІЗ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ В УКРАЇНІ» (CEUME) (Україна)
 • ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (Україна)
 • БАКІНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Азербайджан)
 • УНІВЕРСИТЕТ м. НІШ (Сербія)
 • ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща)
 • ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНУ (Азербайджан)
 • АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Азербайджан)
 • УНІВЕРСИТЕТ ОСМАНГАЗІ (Туреччина)
 • УНІВЕРСИТЕТ НЕДЖМЕТТІНА ЕРБАКАНА (Туреччина)
 • УНІВЕРСИТЕТ СИТКИ КОЧМАНА (Туреччина)