Центр сучасної педагогіки «Навчання без кордонів» (Канада)
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Україна)
Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна)
Донбаський державний технічний університет (Україна)
ДЗ «Луганський державний медичний університет» (Україна)
Бакинський ісламський університет (Азербайджан)
Університет м. Ніш (Сербія)
Зеленогурський університет (Польща)