СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СОБОРНІСТЬ»

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська організація «СОБОРНІСТЬ» є місцевою незалежною, неприбутковою, некомерційною громадською організацією, яка об'єднує членів організації на добровільних засадах та спільності інтересів, моральних якостей, світоглядних позицій задля досягнення цілей та завдань, що передбачені цим статутом.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Основною метою діяльності Організації є сприяння розвитку науки, освіти, культури задля збагачення світового духовного потенціалу та відродження моральних засад суспільства.

2.2 Основні завдання та напрями діяльності Організації.

2.2.1 Розширення участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах, конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах, симпозіумах, виставках, презентаціях, концертах, фестивалях, форумах та інших наукових, освітніх та культурних заходах.

2.2.2 Підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у сфері науки, освіти та культури; сприяння забезпеченню доступу до інформації та знань у сфері наукових досліджень.

2.2.3 Сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури.

2.2.4 Сприяння формуванню ідеологічних засад патріотизму, національної самосвідомості, укріплення незалежності та державності України.

2.2.5 Залучення науковців до діяльності організації і сприяння становленню та розвитку її наукової та творчої ініціативи.

2.2.6 Здійснення пропаганди пріоритету духовних, моральних засад у житті суспільства.

2.2.7 Висвітлення поглядів Організації через засоби масової інформації, видання друкованої продукції, проведення конференцій, виготовлення аудіовізуальної продукції з метою пропаганди цілей та завдань Організації.

2.2.8 Проведення моніторингових досліджень.

2.2.9 Пропагування здорового способу життя, ведення роботи з населенням щодо усунення наркотичної, алкогольної, тютюнової, Інтернет та ін. залежності.

2.2.10 Участь у встановленому порядку в розробці та реалізації регіональних, міжрегіональних та трансрегіональних програм, грантів, спрямованих на відродження духовності, культури, науки та поліпшення соціальних умов життя суспільства.

2.2.11 Розвиток міжнародних зв'язків та налагодження міжнародної співпраці з питань, які стосуються статутної діяльності Організації; запрошення в Україну іноземних спеціалістів для реалізації проектів та програм Організації.