flags

Наша організація спільно з Центром сучасної педагогіки «Навчання без кордонів» (Монреаль, Канада) видає науковий журнал «Virtus» та збірники наукових праць за матеріалами міжнародних конференцій. Всі наші видання внесені до міжнародних наукометричних баз даних і видаються в Канаді.

virtus journal

До 1.06.2018 року формується черговий номер журналу «Virtus» (статті)

Scientific Indexing Services
Citefactor
International Innovative Journal Impact Factor

Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль)
conference

До 25.05.2018 року формується збірник наукових праць
за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (тези)
Україна, Канада, Сербія, Азербайджан, Польща

Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль)

План видання журналу «Virtus»:

Назва Дедлайн Проспект
4 Scientifical Journal Virtus # 23 01.05.2018  

План видання збірників наукових праць за матеріалами конференції:

Назва Дедлайн Проспект
1 IV Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності». 25.10.2017  
2 ХV Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 05.01.2018  
3 V Міжнародна науково-практична конференція «Людина віртуальна: нові горизонти» 25.03.2018  
4 ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 25.05.2018