flags

Наша організація спільно з Центром сучасної педагогіки «Навчання без кордонів» (Монреаль, Канада) видає науковий журнал «Virtus» та збірники наукових праць за матеріалами міжнародних конференцій. Всі наші видання внесені до міжнародних наукометричних баз даних і видаються в Канаді.

virtus journal

До 01.10.2019 року формується черговий номер журналу «Virtus» (статті)

Google Scholar
Scientific Indexing Services
International Innovative Journal Impact Factor
Citefactor
ResearchBib
Scientific Journal Impact Factor (SJIFactor)
Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль)
conference

До 25.12.2019 року формується збірник наукових праць
за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (тези)
Україна, Канада, Сербія, Азербайджан, Польща

Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль)

План видання журналу «Virtus»:

Назва Дедлайн Проспект
Scientifical Journal Virtus # 35 до 01.07.2019 ukraine   globe
Scientifical Journal Virtus # 36 до 01.10.2019 ukraine   globe
Scientifical Journal Virtus # 37 до 01.11.2019 ukraine   globe
Scientifical Journal Virtus # 38 до 01.12.2019 ukraine   globe

План видання збірників наукових праць за матеріалами конференції:

Назва Дедлайн Проспект
VI Міжнародна науково-практична конференція «Людина віртуальна: нові горизонти» до 25.03.2019 ukraine   globe
ХVIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» до 15.05.2019 ukraine   globe
V Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності». до 25.10.2019 ukraine   globe
ХVII Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» до 25.12.2019 ukraine   globe