flags

Наша організація спільно з Центром сучасної педагогіки «Навчання без кордонів» (Монреаль, Канада) видає науковий журнал «Virtus» та збірники наукових праць за матеріалами міжнародних конференцій у відповідності до договору С-3/16 від 01.04.2016 року. Всі наші видання зареєстровані в Україні та внесені до міжнародних наукометричних баз даних.

Poland flag

Міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща).

virtus journal
До ... року формується черговий номер журналу «Virtus» (статті)

Google Scholar
Scientific Indexing Services
International Innovative Journal Impact Factor
Citefactor
ResearchBib
Scientific Journal Impact Factor (SJIFactor)
Directory of Research Journal Indexing (DRJI) InfoBase Index


©ГО «Соборність», 2012—2022

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License