flags

Наша організація спільно з Центром сучасної педагогіки «Навчання без кордонів» (Монреаль, Канада) видає науковий журнал «Virtus» та збірники наукових праць за матеріалами міжнародних конференцій. Всі наші видання внесені до міжнародних наукометричних баз даних і видаються в Канаді.

virtus journal

До 1.01.2021 року формується черговий номер журналу «Virtus» (статті)

Google Scholar
Scientific Indexing Services
International Innovative Journal Impact Factor
Citefactor
ResearchBib
Scientific Journal Impact Factor (SJIFactor)
Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль)
conference

До 20.12.2020 року формується збірник наукових праць
за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (тези)
Україна, Канада, Сербія, Азербайджан, Польща

Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль)

План видання журналу «Virtus»:

Назва Дедлайн Проспект
Scientifical Journal Virtus # 49 до 01.01.2021 ukraine   globe

План видання збірників наукових праць за матеріалами конференції:

Назва Дедлайн Проспект
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності» до 10.02.2020 ukraine   globe
VII Міжнародна науково-практична конференція «Людина віртуальна: нові горизонти» до 10.03.2020 ukraine   globe
VIII Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності». до 10.04.2020 ukraine   globe
ХX Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» до 10.05.2020 ukraine   globe
IX Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності». до 10.10.2020 ukraine   globe
X Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності». до 10.11.2020 ukraine   globe
ХXI Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» до 20.12.2020 ukraine   globe