Для участі в конференції необхідно скористатися автоматичною реєстрацією або направити на електронну адресу оргкомітету

 

наступні матеріали:
 

1. Тези доповіді. Матеріал повинен бути ретельно відредагований та вичитаний. Обсяг 2-4 сторінки, набрані в форматі А-4 з розширенням * .doc. Шрифт тексту Times New Roman, розмір 14 pt. Абзацний відступ 12 мм. Міжрядковий інтервал - 1.5. Всі поля - 20 мм. Не допускається використання в тексті жирного, курсивного та підкресленого шрифту; знаків примусового розриву рядків, сторінок; автоматичних списків; фотографій, кольорових елементів. Посилання на літературу наводяться в тексті доповіді в квадратних дужках. Файл повинен бути названий прізвищем автора тез.

Протягом трьох робочих днів після отримання пакету документів оргкомітет по електронній пошті направляє автору повідомлення про отримання матеріалів та результати їх розгляду. Авторам, які відправили матеріали і не отримали підтвердження про їх отримання, прохання продублювати заявку. Після отримання позитивного рішення оргкомітету автор оплачує участь й направляє документ про оплату на електронну адресу оргкомітету конференції.

Не приймаються матеріали, що не відповідають тематиці конференції, правилам оформлення, а також подані з порушенням встановленого порядку.

2. Відомості про автора у встановленій формі - заповнюється на контактну особу.

ПІБ (повністю) Іванов Іван Іванович
Місце роботи (повністю) Донбаський державний технічний університет
Посада, кафедра і т.п. (Без скорочень) Завідувач кафедри філософії
Вчене звання, науковий ступінь д.філос.н., професор
Тема доповіді Віртуальна культура
Назва секції та підсекції Філософія/ Філософія культури
Домашня адреса вул. Шевченка, буд. 28, кв.72, м. Лисичанськ, Луганська область, Україна, 93100
Телефон (моб.) 050 999 88 77 66
E-mail Kutopd_3@gmail.com

3. Скан-копію (або розбірливу цифрову фотографію) квитанції про сплату оргвнеску. З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних, поштових витрат необхідно сплатити організаційний внесок в залежності від того, громадянином якої країни Ви є. У разі перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки визначається таким же способом. Кількість публікацій від одного автора не обмежується.

Для учасників із інших країн дивіться, будь ласка, в опції «Оплата»

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Форма участі у конференції: заочна.