Saygıdeğer Bilim İnsanları!

Sizleri, araştırma sonuçlarınızı "Gerçekliğin Labirentleri” (ISSN 2663-2225, Kanada Yayıncılığı, Montreal) adlı Uluslararası Bilimsel Dergisinde yayınlamaya davet ediyoruz. Bu yayın, farklı ülkelerin bilim insanlarını (Ukrayna, Polonya, Kanada, Azerbaycan ve Türkiye) bir araya getirmektedir. Bilimsel potansiyelin, ortak araştırmaların, yayınların, projelerin, deneyim ve karşılıklı desteğin sağlanabilmesi için etkili bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bakımdan ortak çalışmada atacağımız ilk adım, araştırma sonuçlarınızı bizlere ulaştırmaktır.

Sizlerle işbirliğine hazır olduğumuzu belirterek araştırmalarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz! Bir çok işin başarılması sadece birlikte hareket et-mekle mümkündür!

Bilimsel Özetler / Makaleler 01.02.2020 tarihine kadar Hakem Kurulunun virtustoday@gmail.com e-posta adresi üzerinden kabul edilecektir.

Yayın dilleri: Ukraynaca, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Lehçe, Azerice ve Türkçe’dir.

Anabilim dalları:

• Felsefe, Din ve Kültür
• Filoloji ve Dilbilim
• Pedagoji (Eğitim Bilimleri)
• Psikoloji
• Tarih ve Antropoloji
• Kamu Yönetimi ve Hukuk
• Sosyoloji

• Sosyal hizmet
• Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler
• Sosyal iletişim
• Ekonomi
• Ekoloji ve İnsanlığın Çağdaş Dönem Sorunları
• Sağlık Yönetimi ve Tıp Bilimleri
• Turizm ve Spor


Bilimsel özetlerin / makalelerin hazırlanması için şartlar:

I. Bildiriler dikkatlice düzenlenmeli ve okunabilir olmalıdır. 1-7 sayfa Word düzenleyicide A-4 formatında yazılmalıdır * .doc. Font Times New Roman, 14 nk. Giriş 12 mm. Satır araları arasın- daki aralık 1.5. Tüm kenarlar 20 mm'dir. Metin içerisinde fotoğraf veya renk öğelerinin kullanılması yasaktır. Literatürdeki eserlere yapılacak referanslar metinde dörtlü parantez içinde verilmelidir. Ekdeki dosya (bildiri özeti / makale) yazarının soyadı ile adlandırılmalıdır. Belge paketinin alınmasından sonraki üç iş günü içerisinde Düzenleme Kurulu bildirinin kabulü ve incelemelerinin sonuçları hakkında yazara mutlaka e-posta yoluyla onaylama gönderecektir. Bildiri yazarı yukarıda belirtilen tarihte veya zaman diliminde söz konusu onayını almadıysa, bildiri için tekrar başvurması gerekmektedir. Yayın Kurulu tarafından olumlu bir karar alındıktan sonra, bild- iri yazarı katılım ücretini öder ve ödeme belgesini Düzenleme Kurulunun e-posta adresine gönderir. - Konuya ve prosedür kurallarına uymayan bildirilerin yanı sıra, belirlenen kuralları ihlal eden bildiriler de yayınlanmak için kabul edilmeyecektir.

II. Yazar hakkında bilgiler belirtilen formda (bkz. Form) - ilgili kişi tarafından doldurulur.

III. Ödeme dekontunun taranan bir kopyasını (veya net görünün dijital fotoğrafını) ya da ödeme yapan kişinin adı, soyadı ve babasının adını, ödeme dekont numarasını, tarihini, ödeme miktarı gösteren bilgileri ulaştırın.

ÖDEME:

Düzenleme, yayınlama ve basım maliyetini karşılamak üzere, bir makalenin yayınlanması için öden- mesi gereken ücret 50 $ (Amerikan Doları)’dır. Birim belirtilen sınırı aşıyorsa (1-7 sayfa), sonraki her bir sayfanın maliyeti 2 $ (Amerikan Doları)'dır. Bir yazar tarafından verilecek materyal sayısında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Katılım ücretinin ödenmesinin ardından; son başvuru tarihinden sonraki 1 ay içerisinde Araştırma topluluğunu /Dergiyi/ e-posta ile alacaksınız. Derginin toplu basım halinde bir versiyonunu edinmek için, editör ofisimizden şartlarını (gerekirse) bulabilirsiniz . Ödeme, “Sobornost” Bilimsel ve Kamu Kuruluşuna yatırılabilir.

Bilimsel özet / makale hazırlanması için kuralların Örnek: Felsefe, Din ve Kültür

Ivanov I.P.

Profesör, Felsefe Doktoru, Dahl adına Doğu Ukrayna Ulusal Üniversitesi, Felsefe Anabilim Dalı Başkanı

Ukrayna, Severodonetsk

Sanal uzayda azizler

Bilgi toplumunun gelişimi, bilginin temel önemi ile bağlantılıdır [1, s. 120].

Edebiyat

   1. …………..
   2. ………….
   3. ………….

Yazarın Bilgi Formu:

Ad, soyad, babasının adı (tam) __________________________________________________________
Yazarın çalışma yeri (VNZ) (tam) _______________________________________________________
Görev, bölüm (kısaltmalar olmadan), ünvan, akademik derece _________________________________
Bildirinin konusu _____________________________________________________________________
Bölüm (Anabilim dalı) Adı _____________________________________________________________
Telefon (mobil), e-posta ______________________________________________

İletişim bilgileri

Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen Düzenleme Kurulunun e-mail adresini virtustoday@gmail.com,
+38095-054-7573 (Elena Stariçenko), ya da Türkiye ve Azerbaycandan olan bilim insanları için
yagut.aliyeva@gmail.com, +99450-873-34-56 (Yagut Aliyeva) numaralı telefonu araya bilirsiniz.
E-posta kullanımı tercih edilir.


ORTAKLAR
• VLADIMIR DAHL ADINI ALAN DOĞU UKRAYNA ULUSAL ÜNIVERSITESI (Ukrayna)
• LUHANSK EYALETININ DIPLOMA SONRASI ENSTITÜSÜ (Ukrayna)
• “SOBORNOST” KAMU BILIM KURULUŞU (Ukrayna)
• "SINIRSIZ ÖĞRETIM" MODERN EĞITIM MERKEZI (Kanada)
• MBO "UKRAYNA'DA EĞITIM YÖNETIMI GELIŞTIRMESI ÜZRE KONSORSYUMU" (CEUME) (Ukrayna)
• LUGANSK DÖVLET TIP ÜNIVERSITESI (Ukrayna)
• OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ / ESKİŞEHİR / (Türkiye)
• NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ / KONYA / (Türkiye)
• MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / (Türkiye)
• BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (Azerbaycan)
• AZERBAYCAN MİLLİ BİLİMLER AKADEMİYASININ FELSEFE ENSTİTÜSÜ (Azerbaycan)
• AZERBAYCAN DEVLET İKTİSADİYYAT ÜNİVERSİTESİ (Azerbaycan)


Hörmətli alimlər və tədqiqatçılar!

Sizi öz tədqiqatlarınızın nəticələrini beynəlxalq "Reallığın Labirintləri" elmi məcmüəsində (ISSN 2663-2225, Kanada Nəşriyyatı, Monreal) dərcetməyə dəvət edirik. Bu nəşr dünyanın müxtəlif ölkələrinin (Ukrayna, Polşa, Kanada, Azərbaycan və Türkiyə) alimlərini bir araya gətirmişdir. Biz elmi potensial, ortaq araşdırmalar, nəşrlər, layihələr, təcrübə və qarşılıqlı yardımın kommunikasiyası üçün effektiv platforma yaratmaq istəyirik! Bu işdə ilk addım – tədqiqatlarınızın nəticələrini bizə göndərməkdir.

Biz sizinlə əməkdaşlığa hazırıq və tədqiqatlarınızı və təkliflərinizi gözləyirik! Biz birlikdə - hər şeyə qadirik!

Tezislər/məqalələr 01.02.2020-a qədər təşkilat komitəsinin virtustoday@gmail.com elektron poçt ünvanında qəbul olunur.

Nəşr dilləri: Ukrayna, Rus, İngilis, Alman, Fransız, Polyak, Azərbaycan, Türk.

Əsas istiqamətlər:

• Fəlsəfə, Din və Mədəniyyət
• Filologiya və Dilçilik
• Pedaqogika
• Psixologiya
• Tarix və Antropologiya
• Dövlət İdarəçiliyi və Hüquq
• Sosiologiya

• Sosial iş
• Politologiya və Beynəlxalq Münasibətlər
• Sosial kommunikasiyalar
• İqtisadiyyat
• Ekologiya və bəşəriyyətin müasir dövr problemləri
• Sağlamlığın menecneti və Tibb elmləri
• Turizm və İdman


Elmi tezislərin/məqalələrin tərtibatına dair tələblər:

I. Material diqqətlə redaktə olunmalı və oxunmalıdır. 1-7 səhifə həcmində Word redaktorunda A-4 formatında * .doc uzantısı ilə yığılmalıdır. ġrift TimesNewRoman, ölçüsü 14 pt. Giriş 12 mm. Xəttlər arası interval 1.5. Bütün kənarlar 20 mm-dir. Mətndə fotoşəkillərdən və ya rəngli element- lərdən istifadə etməyə icazə verilmir. Ədəbiyyata istinadlar mətndə dördkünc mötərizədə verilir. Fayl tezis/məqalə müəllifinin soyadı ilə adlandırmalıdır. Sənədlər paketini aldıqdan sonra üç iş günü ərzində təşkilat komitəsi materialların qəbulu və onların baxılmasının nəticəsi barədə müəllifə elektron poçtla mütləq şəkildə bildiriş göndərəcəkdir. Əgər qeyd etdiyimiz günlər ərzində materialları göndərən müəllif onun qəbulunun təsdiqini almasa, o za- man o təkrar müraciət etsin. Redaksiya heyətinin müsbət qərarını aldıqdan sonra müəllif iştirakçılıq haqqını ödəyir və ödəmə sənədini Təşkilat Komitəsinin elektron poçt ünvanına göndərir. - Mövzuya və tərtibat qaydalarına uyğun olmayan materiallar, habelə müəyyən edilmiş qaydarı pozan materiallar çapa qəbul edilmir. II. Müəllif haqqında məlumatlar müəyyən edilmiş formada (bax. Forma) - əlaqədə olacaq şəxs tərəfindən doldurulur. III. İştirakçılıq haqqının ödənilməsi barədə qəbzin skan-surəti (və ya aydın görünən rəqəmsal fotoşəkili) və ya ödəyicinin adı, soyadı və atasının adı, ödəniş qəbzinin nömrəsi, tarixi, ödənişin mi- qdarı göstərilməklə göndərilsin.

ÖDƏNİŞ:

Təşkilati, nəşriyyat, çap xərclərini ödəmək üçün bir iştirakçılıq haqqı 50 ABŞ dolları həcmindədir. Yayımın həcmi göstərilən (1-7 səh.) həddini keçərsə, hər bir sonrakı səhifənin qiyməti 2 dollardır. Bir müəllif tərəfindən təqdim olunacaq materialların sayına məhdudiyyat qoyulmur. Ġştirakçılıq haqqı ödənildikdən sonra, materialların qəbul müddəti bitdikdən 1 ay sonra elmi işlərin məcmüəsini elektron poçtla alacaqsınız. Elmi məcmuənin çap edilmiş versiyasını əldə etmək üçün şərtlərini redaksiyamızdan ala bilərsiniz (lazım olduqda). Ödəniş "Sobornost" elmi-ictimai təşkilatının hesabına köçürülə bilər.

Tezislər/Məqalələrin tərtibatına dair Nümünə: Fəlsəfə, Din və Mədəniyyət

Ivanov I.P.

Professor, fəlsəfə elmləri doktoru, V. Dahl adına Şərqi Ukrayna Milli Universitetinin Fəlsəfə şöbəsinin müdiri

Ukrayna, Severodonetsk

Virtual məkanda müqəddəslər

İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı məlumatın fundamental əhəmiyyəti ilə əlaqələndirilir [1, s. 120].

Ədəbiyyat

   1. …………..
   2. ………….
   3. ………….

Müəllif haqqında məlumat forması:

Ad, soyad, atasının adı (tam) __________________________________________________________
Müəllifin iş yeri (VNZ) (tam olaraq) ____________________________________________________
Vəzifə, şöbə (ixtisarlar olmadan), elmi adı, elmi dərəcəsi ____________________________________
Məruzənin mövzusu _________________________________________________________________
Bölmənin Adı ______________________________________________________________________
Telefon (mobil), e-mail ____________________________________

Əlaqə məlumatı

Suallar yaranarsa Təşkilat Komitəsinin virtustoday@gmail.com elektron poçtuna və ya
+38095-054-7573 (Elena Stariçenko), Azərbaycan və Türkiyədən olan alimlər üçün
yagut.aliyeva@gmail.com, +99450-873-34-56 (Yagut Aliyeva) ya müraciət edilə bilər. Elektron poçtdan istifadəyə üstünlük ver- ilir.

TƏRƏFDAŞLAR
• VLADIMIR DAL ADINA ŞƏRQI UKRAYNA MILLI UNIVERSITET (Ukrayna)
• LUQANSK VILAYƏTI DIPLOMDAN SONRAKI PEDAQOJI İNSTITUT (Ukrayna)
• "SOBORNOST" İCTIMAI ELMI TƏŞKILATI (Ukrayna)
• "SƏRHƏDSIZ ÖYRƏTIM/TƏHSIL" MÜASIR PEDAQIGIKA MƏRKƏZI (Kanada)
• MBO "UKRAYNADA TƏHSILIN MENECMENTI İNKIŞAFI ÜZRƏ KONSORTSIYUM" (CEUME) (Ukrayna)
• LUGANSK DÖVLƏT TIBB UNIVERSITETI (Ukrayna)
• BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ (Azərbaycan)
• AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ FƏLSƏFƏ İNSTİTUTU (Azərbaycan)
• AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ (Azərbaycan)
• OSMANGAZİ UNİVERSİTETİ / ESKİSHEHİR / (Türkiyə)
• NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN UNİVERSİTETİ / KONYA / (Türkiyə)
• MUĞLA SITKI KOÇMAN UNİVERSİTETİ / MUĞLA / (Türkiyə)


Editorial Staff ▼


Archive ▼